mac@eivissa.es · 971 302 723

El MACE organitza seminaris cíclics dirigits tant a professionals (professors, guies turístics, etc.) com al públic en general, amb l'objectiu de donar la informació necessària sobre els principals aspectes que s'han de tenir en compte i conèixer per actuar correctament com a cicerone dels nostres museus.

La realització d'aquests seminaris formatius comporta l'obtenció del certificat d'assistència, sempre que s'hagi assistit almenys al 80% de les hores lectives. Imprescindible inscripció. Places limitades.

Ajuntament d'EivissaAjuntament de la Ciutat d'Eivissa
Tel. 971 397 600
eivissa@eivissa.es