mac@eivissa.es · 971 302 723

Bonet Vallribera
Foto: Marco Torres Walker
Desembre 2013 - maig 2014 | Planta 0 MACE 

L'aparador del MACE rep en la seva programació després de la instal·lació de Vicente Ganesha "Homenatge a Jean Cocteau," a Bonet Vallribera amb la seva obra titulada "Reflexos de canvi" realitzada expressament per al MACE.
Al desembre de 2012 va començar a funcionar la programació a aquest aparador amb la instal·lació de llum "El Nadal és un embolic" de Maria Català.

La instal·lació de Bonet Vallribera proposa una transformació de l'espai visual i sensorial a través de tubs de llum i vinils. Una llum de neó que busca el seu reflex i multiplicació a través dels recursos difusors que posseeixen tant el vinil transparent com el vidre ( solcat de línies de vinils de colors que dialoguen amb els lluminosos ), situats davant i darrere de la línia de tubs que pengen del sostre i amb els que estableixen un joc de transparències i reflexos. La pretensió de transmutació de l'espai basa la seva eficàcia en la semàntica de l'emoció sobre les quals incideix tant la llum com el color. Són ells els components plàstics que en si contenen la metàfora que Bonet Vallribera maneja.
Els tubs de neó són un referència a l'art pop i són molt utilitzats en els comerços i anuncis publicitaris, com molt bé assenyala Edward Lucie - Smith en L'Art Avui, però també són una referència a l'industrial. Estan molt presents en l'obra de Dan Flavin, per exemple en la seva obra Monument for V. Tatlin (1964-1969), un dels artistes representatius del Minimalisme, i també en l'obra més pròxima de James Turrell, l'aspiració transcendental a transformar l'estat anímic proposant experiències sensorials i envoltants radicals, de plaer visual i fins terapèutic, sens dubte obren entre les influències i inspiracions de Bonet Vallribera.

Ajuntament d'EivissaAjuntament de la Ciutat d'Eivissa
Tel. 971 397 600
eivissa@eivissa.es